Elecosoft Consultec AB – Programvaror och tjänster för hela byggbranschen

Elecosoft Consultec AB är ett ledande företag inom utveckling av IT-verktyg och tjänster anpassade för bygg- och installationsbranschen. Idén bakom alla våra tjänster och program är att de ska förenkla din tillvaro med planering, kalkylering, projektering och uppföljning. Allt för att arbetet ska flyta på smidigt och för att du ska få tid över till huvudverksamheten.

Mer än 40 års erfarenhet

Elecosoft Consultec AB är ett svenskt företag som har rötterna och hjärtat i byggbranschen och ägs av den börsnoterade brittiska koncernen Eleco Plc. Företaget började som en avknoppning från ett byggföretag i Skellefteå 1974 och var inledningsvis ett arkitekt- och konstruktörskontor som tidigt såg nyttan av effektiva IT-verktyg. I mitten av 80-talet kompletterades serviceutbudet därför med datorverktyg och i början av 1990-talet startade utvecklingen av de IT-verktyg som i dag nått en marknadsledande ställning.

Elecosoft Consultec AB var först i världen med att skapa ett konstruktions- och byggprogram anpassat för Windowsmiljö och idag är vi marknadsledande i Sverige när det gäller effektiva IT-verktyg för bygg- och installationsbranschen.

Verksamheten sysselsätter idag cirka 80 personer i Skellefteå, Umeå, Stockholm, Växjö. Motala, Bjuv, Göteborg, Malmö och Gent.

Sedan 2003 ägs Elecosoft Consultec AB av Eleco Plc. I Eleco Plc har vi en stabil ägare som satsar både på mjukvaruutveckling och på byggverksamhet. Genom våra ägare ökar även våra möjligheter att lyckas internationellt.

Läs gärna mer om oss, våra produkter och tjänster på www.elecosoft.se

How to contact us:

Elecosoft Consultec AB
Box 111 SE-931 21 Skellefteå

Sweden

tel:  +46 (0)10 130 87 00
info@elecosoft.se
www.elecosoft.se